sep 222013
 

Koričenje štampanog materijala

upotpunjuje završni izgled doktorskih disertacija, maturskih radova, master radova, seminarskih radova ili projektne dokumentacije. U sklopu usluge koričenja obezbedili smo široki spektar metoda koričenja.


Koričenje tvrdi povez sa zlatotiskom

Koričenje tvrdi povez sa zlatotiskom pogodno je za povezivanje master radova, doktorskih disertacija i drugih štampanih materijala koji zahtevaju elegantan i reprezentativni izgled. Na raspolaganju je veliki izbor boja i materijala za korice. Tekst na koricama takođe može bit ispisan i u sivoj boji.


Koričenje projekataKoričenje tvrdi povez projekata je poseban postupak koji smo razvili kako bi omogućili kvalitetno povezivanje projektne dokumentacije i njihovu digutrajnu upotrebu. Dosadašnje tehnike koričenja projektne dokumentacije (upotreba raznih tipova fascikli, registratora ili povezivanje plastičnom spiralom) nisu omogućavale čestu upotrebu a da ne dođe do oštećenja. Kroz dugogodišnju saradnju sa projektnim biroima uočili smo ovaj problem i ponudili adekvatan tip koričenja koji je dobro prihvaćen od strane naših klijenata. Pored lepljenja, listovi su povezani trakom koja omogućava da se projekat zapečati kako bi se obezbedilo sprečavanje ne ovlašćene izmene sadržaja.


Koricenje plasticnom spiralomKoričenje plastičnom spiralom najčešće se koristi za koričenje seminarskih radova, maturskih radova kao i druge dokumentacije koja ne zahteva kvalitet koji pruža tvrdo koričenje. Koričenje plastičnom spiralom omogućava raskoričavanje bez oštećenja i zamenu pojedinačnih listova kao i dodavanje novih.